Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING INTER RUTGES

In deze privacyverklaring wil Inter Rutges de werkwijzen beschrijven die van toepassing zijn bij het verwerken van persoonlijke informatie, die het leveren van transport, fashion logistics en warehousing diensten mogelijk maakt.

Inter Rutges Group B.V. gevestigd te Tasveld 1, 3417 XS Montfoort, tevens namens de dochterondernemingen van de groep (gezamenlijk Inter Rutges), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS INTER RUTGES:

Inter Rutges, Tasveld 1, 3417XS Montfoort. Voor vragen en opmerkingen omtrent privacy binnen Inter Rutges, kunt u een mail sturen naar: info@interrutges.nl of bellen met 0348-471719.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over persoonlijke of feitelijke kenmerken die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Voorbeelden hiervan zijn een naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Inter Rutges verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze transport, fashion logistics en warehousing diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In de meeste gevallen krijgen wij persoonsgegevens om voor een opdrachtgever diensten te leveren op het gebied van transport of logistiek. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens met zorg behandelen en alleen daarvoor gebruiken waarvoor zij verzameld zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Inter Rutges om haar diensten uit te voeren kan verwerken:

Informatie van individuen en zakelijke contacten (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, email adres, telefoonnummer of fax nummer)
Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres bij het contact opnemen via www.interrutges.nl/contact/

DOELEINDEN

Inter Rutges verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van transport, fashion logistics en warehousing diensten en het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. De persoonsgegevens worden gebruikt voor dienstverlening zoals:

Het ophalen, afleveren en volgen van zendingen;
Het leveren van producten en diensten die op verzoek van klanten worden uitgevoerd;
Het leveren van service en het beantwoorden en het reageren op en communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen;
Betalingen verwerken en innen;
Het verwerken van claims in verband met onze diensten;
Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; communicatie; effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame; analyseren en verbeteren van onze producten, diensten en websites; en het uitvoeren van accounting, audits en facturering);
Marketing en klantencontactonderhoud;
Evalueren en verbeteren van onze activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe diensten, beheren van communicatie, waarborgen van de beveiliging van onze informatiesystemen en netwerken, boekhoud-, audit-, facturatiewerkzaamheden)
Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden
Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving en ons beleid

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Inter Rutges neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

BEWAARTERMIJN

Inter Rutges bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of noodzakelijk zijn om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Deze doelen zijn het uitvoeren van transport, fashion logistics en warehousing diensten en het uitvoeren van gemaakte overeenkomsten met onze opdrachtgevers. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de gestelde doeleinden, zullen deze verwijderd worden, tenzij juridische of praktische obstakels dit voorkomen. Indien dit het geval is worden de gegevens geblokkeerd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Inter Rutges verkoopt of deelt op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. Inter Rutges deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan vervoerders, logistieke dienstverleners en ondersteunende diensten met betrekking tot ICT diensten. 


Om onze transport, fashion logistics en warehousing diensten uit te voeren, deelt Inter Rutges verzendinformatie met derden zoals; vervoerders, geadresseerden en derde partijen die diensten verlenen op ons verzoek en onze instructies. Deze partijen zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie (EC) worden gedeeld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Inter Rutges gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Inter Rutges gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

RECHT OM GEGEVENS IN TE ZIEN, AAN TE PASSEN OF TE VERWIJDEREN

Inter Rutges waarborgt in alle redelijkheid de rechten van betrokkenen die Inter Rutges toe vertrouwen met hun persoonsgegevens, verkregen voor het uitvoeren van transport, fashion logistics en warehousing diensten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inter Rutges en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via info@interrutges.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@interrutges.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inter Rutges wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING

Inter Rutges neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Uw gegevens worden bijvoorbeeld op een veilige werkomgeving opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Onze web diensten zijn daarnaast uitgerust met SSL-technologie en worden hierdoor gecodeerd verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@interrutges.nl

DYNAMISCHE PRIVACYVERKLARING

Inter Rutges past haar privacyverklaring aan indien veranderingen voorkomen. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring te lezen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of een bezoek brengt aan www.interrutges.nl